Wsparcie dla Gmin Górskich

Baner Fil

Gmina Dydnia jest jedną z 27 gmin województwa podkarpackiego, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 227 463,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla gmin górskich. W ramach naboru gminy mogły się starać o finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej i powiatowej, przebudowę mostów w ciągu drogi gminnej, przebudowę uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2022 roku.

Dofinansowanie
387