Budowa ogólnodostępnej altany w Witryłowie


Ochotnicza Straż Pożarna w Witryłowie zrealizowała zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnej altany w miejscowości Witryłów”. Zostało ono dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2. pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 45 600 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy współpracy gminy Dydnia.

Częściowo zagospodarowane, głównie dla potrzeb dzieci, przestrzeń centrum wsi (plac zabaw, boisko, siłownia) w wyniku realizacji operacji zostało dostosowane do potrzeb także i dorosłych mieszkańców (m.in na organizacje spotkań integracyjnych, kulturalnych). Altana będzie wykorzystywana zgodnie z potrzebami wszystkich grup społeczności lokalnej, ale również zwiększy atrakcyjność i funkcjonalność centrum wsi, które dzięki temu ma szansę stać się wizytówką miejscowości, integrującą społeczność lokalną.

217