Dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacje operacji w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.

fundusz europejski

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozowska” Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Witryłowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie podpisało umowy o przyznanie pomocy na realizacje operacji w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.

Dzięki pozyskanym środkom w br. zostaną zrealizowane następujące zadania:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie – operacja pn.: „Modernizacja zagospodarowania terenu przy Wiejskim Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia”, którego przedmiotem jest zagospodarowanie terenu polegające na utwardzeniu placu przy WDK oraz zakup krzeseł do sali tanecznej. Dofinansowanie 60 137,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem – operacja pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej-modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywe”. Zadanie polegające na modernizacji obiektu w celu dostosowania go do potrzeb prowadzenia działalności kulturalnej. Dofinansowanie 48 300,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Witryłowie – operacja pn.: „Budowa ogólnodostępnej altany w miejscowości Witryłów”, której celem jest poprawa oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości Witryłów, poprzez lepsze zagospodarowanie dla celów rekreacji i wypoczynku przestrzeni znajdującej się w centrum miejscowości. Dofinansowanie 49 417,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrnej – operacja pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wydrna”. Celem projektu jest poprawa oferty spędzania wolnego w miejscowości Wydrna oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tej miejscowości poprzez inwestycje w rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Dofinansowanie 50 698,00 zł.

Operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji poszczególnych inwestycji kolejne miejscowości pozyskają miejsca do rekreacji, wypoczynku, spędzania wolnego czasu oraz rozwoju działalności kuluralnej.

345