Demografia za 2022 rok

demografia

Na dzień 31 grudnia 2022 liczba mieszkańców Gminy Dydnia (pobyt stały i czasowy) wyniosła 7676.

W 2022 roku urodziło się 55 dzieci – 34 dziewczynek i 21 chłopców.

W 2022 roku zmarło 91 osób – 53 kobiet i 38 mężczyzn.

Ubytek naturalny wyniósł 36.

Dodatni przyrost naturalny wynoszący 4 odnotowano w miejscowości Niebocko oraz 2 w miejscowości Obarzym.

886