WNIOSEK NA ZAKUP WĘGLA

węgiel

GMINA DYDNIA rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski o zakup mogą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Węgiel w preferencyjnej cenie 2 000,00 zł brutto będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).

W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Gminy Dydnia w godzinach pracy od 7.15-15.15 w pokoju 107.

507