Nowy plac zabaw w Wydrnej


Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrnej zrealizowała zadanie pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wydrna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota otrzymanego dofinansowania 49 197,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 49 197,17 zł.
W ramach zadania wykonany został plac zabaw (ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem) oraz wykonana została nawierzchnia bezpieczna pod dwoma urządzeniami.

305