233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Konstytucja – pierwszy w Europie i drugi na świecie dokument do dziś jest podstawą polskiej tradycji i powodem do dumy dla Polaków. Pomimo prób delegalizacji przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazów w PRL, Polacy nie zatracili pamięci o święcie konstytucji i obchodzili je nieoficjalnie. Po transformacji ustrojowej, 3 maja stał się oficjalnym świętem narodowym Polaków. Jest jednym z najważniejszych dni w polskim kalendarzu świąt państwowych, symbolizujący demokratyczne i niepodległościowe aspiracje narodu. 3. maja przypada również uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ten dzień łączy tradycje niepodległościowe z chrześcijańskimi, z których wyrosły wartości wielu pokoleń Polaków. Dziś przedstawiciele dydyńskiego samorządu na czele z sekretarz gminy Edytą Kuczmą i kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Kadr Tomaszem Żaczkiem w asyście zuchów i harcerzy działających przy Szkole Podstawowej w Dydni złożyli wiązanki w miejscach pamięci przy pomniku i dębie pamięci Bronisława Wanata oraz pomniku „Poległym w Strajku Chłopskim w 1937 roku”. Następnie delegacja w asyście sołtysa wsi Niebocko Macieja Dżonia złożyła wiązankę przed pomnikiem „Wolna i Niepodległa” w Niebocku. Wszystkim mieszkańcom gminy Dydnia i gościom życzymy radosnego świętowania.

266