42. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego


42 lata temu, 13 grudnia wprowadzono w Polsce stan wojenny. Internowano działaczy „Solidarności” i przywódców opozycji politycznej. Oddziały ZOMO strzelały do rodaków zmierzających do pracy.  Rozpoczęły się zatrzymania, a przeciw ludności cywilnej  skierowano oddziały pancerne i zmechanizowane, które umieszczono przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych, urzędach i innych obiektach strategicznych. Zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, jak działalność organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach. Korespondencja podlegała cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Życie straciło 40 osób, a ponad 10 000 osób internowano. Dziś w geście solidarności zachęcamy do włączenia się w akcję pod hasłem Ofiarom stanu wojennego – „Zapal Światło Wolności” – i zapalenia dziś wieczorem świec. Będzie to wyraz naszego patriotyzmu i świadectwo pamięci.    

136