Aktualne dane o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie gminy Dydnia

Czyste powietrze

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:
120 szt.

Liczba zawartych umów:
97 szt.

Przedsięwzięcia zrealizowane:
(umowy zakończone)
58 szt. na kwotę 858 788,09 zł

Przedsięwzięcia zrealizowane:
(umowy w całości i częściowo zrealizowane)
74 szt. na kwotę 1 114 186,79 zł

Dane na dzień 30.06.2023 r.

Aktualizacja będzie dokonywana raz na kwartał.

507