Aktualne dane o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie gminy Dydnia

Czyste powietrze

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 107 szt.

Liczba zawartych umów: 88 szt.

 Kwota wypłaconych dotacji: 806 673,67 zł

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych: 54 szt.

Dane na dzień 31.03.2023 r. – aktualizacja będzie dokonywana raz na kwartał.

429