Aktualne dane o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie gminy Dydnia

Czyste powietrze

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 101 szt.

Liczba zawartych umów: 84 szt.

 Kwota wypłaconych dotacji: 820 104,14 zł

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych: 59 szt.

Dane na dzień 31.12.2022 r. – aktualizacja będzie dokonywana raz na kwartał.

319