Aktualne dane o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie gminy Dydnia

Czyste powietrze

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:
186 szt.

Liczba zawartych umów:
138 szt.

Przedsięwzięcia zrealizowane:
(umowy zakończone)
69 szt. na kwotę 1 222 364,96 zł

Przedsięwzięcia zrealizowane:
(umowy w całości i częściowo zrealizowane)
93 szt. na kwotę 1 813 250,24 zł

Dane na dzień 31.03.2024 r.

Aktualizacja będzie dokonywana raz na kwartał.

924