Stawki podatków na 2024 r.

informacja

Do pobrania uchwały Rady Gminy dot. aktualnych stawek podatków od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych:

864