Aktywni i bezpieczni Seniorzy Gminy Dydnia w sieci

Aktywni +

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia bierze udział w projekcie pod nazwą:
AKTYWNI I BEZPIECZNI SENIORZY GMINY DYDNIA W SIECI
r
ealizowanym w ramach Programu Wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

W czasie trwania realizacji projektu seniorzy będą mogli podnieść swoje kompetencje cyfrowe oraz poprawić umiejętności korzystania z komputera. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Dydnia w Klubie Seniora w Jabłonce i Klubie Seniora w Temeszowie.

Szkolenia realizowane będą w terminie 01.08.2021-30.11.2021.

Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 13 430 30 36 lub osobiście w GOKBPiW w Dydnia Dydnia 84 36-204 Dydnia w godzinach 7:30-15-30.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

321