Apel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

informacja

Wójt Gminy Dydnia w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Dydnia o przycięcie gałęzi drzew znajdujących się bezpośrednio nad drogami gminnymi. W większości przypadków w działaniach ratowniczo – gaśniczych biorą udział średnie samochody ratowniczo-gaśnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, których wysokość wynosi do 3.5 m. Podjęcie działań mieszkańców w tej sprawie przyczyni się do sprawniejszego dotarcia służb ratowniczych do miejsc prowadzenia działań oraz szybszego udzielenia pomocy osobom potrzebującym, a także ograniczy uszkodzenia karoserii pojazdów.

373