Beniaminek Soccer Schoools w Gminie Dydnia

beniaminek

W październiku tego roku odbyło się spotkanie pod hasłem „Sport w Gminie Dydnia”, którego pozytywnym rezultatem jest nawiązanie współpracy Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno z Gminą Dydnia.

14 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Alicja Pocałuń wraz z prezesem „Victoria” Niebocko Dawidem Kaseja spotkali się z prezesem zarządu Grzegorzem Raus i  koordynatorem BSS Patrykiem Akslar aby uzgodnić ostanie szczegóły otwarcia oddziału Beniaminek Soccer Schoools w Gminie Dydnia.

Więcej informacji wkrótce na plakatach.

544