Bezdomne zwierzęta – apel do mieszkańców

kot

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Dydnia

Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt.

Pamiętajmy, że w większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta niedopilnowane przez właściciela. Zdarza się to szczególnie często w okresie godowym zwierząt (głównie wiosna i wczesna jesień). Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

Niewskazane jest by w tym czasie dokarmiać wałęsające się zwierzęta, tym bardziej nie można zamykać ich na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy, koty nie będą wracać do swoich właścicieli.

Dajmy szanse zwierzęciu na powrót do domu!

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez opieki właścicieli?

  1. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa lub kota jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na właściciela zwierzęcia.
  2. W sytuacji, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, zgłoszenie należy kierować telefonicznie lub osobiście do:
  3. pracownika Urzędu Gminy w Dydni pod nr tel. 13 430 81 47.
  4. Posterunku Policji w Dydni pod nr tel. 47 829 15 30, Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie pod nr tel.47 829 13 10 – w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Dydni.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy lub na Policję należy podać:

  • swoje dane osobowe,
  • miejsce przybywania zwierzęcia,
  • opis zwierzęcia,
  • numer telefonu kontaktowego.

Informuję, że Gmina Dydnia ma podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Fundacją „Wesoły Kundelek”, Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko prowadzącą schronisko w Lesku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.facebook.com/wesolykundelek i adopcji przybywających tam zwierząt.

Gmina Dydnia zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Opiekę tę sprawuje „Animalvet” Przychodnia dla Zwierząt s. c. P. Włodek, E. Misky, M. Baraniewicz, ul. 3 Maja 68, 36-200 Brzozów.

Koty wolno żyjące

Koty bytujące na terenach wiejskich to koty wolno żyjące, których status prawny został unormowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 572) o ochronie zwierząt. Koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, lecz zwierzętami dzikimi i zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zwierząt stanowią dobro wspólne i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

Koty wolno żyjące mogą bytować w miejscu, w którym bytuje kocia populacja i nie mogą być przeganiane, wyłapywane i wywożone ani przesiedlane.

Właścicielem wolno żyjących kotów jest Skarb Państwa, na Gminie zaś spoczywa obowiązek zapewnienia wolno żyjącym kotom opieki.

437