Ćwiczenia strażackie – Ulucz

Ćwiczenia OSP

W dniu 15 lipca br. o godzinie 8.30 na obiekcie i terenie wokół zabytkowej cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnych. Ćwiczenia te zaplanowane i przeprowadzone były zgodnie z istniejącym „Planem Ćwiczeń na Obiektach dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie”
na rok bieżący.

Celem głównym ćwiczeń było ugaszenie symulowanego pożaru obiektu, poprzez budowę linii gaśniczej w trudnodostępnym, zalesionym i górzystym terenie.

Natomiast celem pośrednim było zapoznanie się z obiektem, rozpoznanie dojazdów, dróg i dojść w jego obrębie. Ponadto zdiagnozowano zaopatrzenie wodne i tym samym najdogodniejsze możliwości jej czerpania.  Ustalono także  potencjalne utrudnienia jakie mogą wystąpić podczas rzeczywistej akcji.

W ćwiczeniach uczestniczyły dwa zastępy z JRG Brzozów oraz sześć zastępów OSP, w tym z terenu Gminy Nozdrzec; OSP Wesoła, OSP Siedliska i OSP Wara oraz Gminy Dydnia; OSP Dydnia, OSP Jabłonka i OSP Witryłów.

mł.bryg. Jacek Kędra

561