Do końca czerwca można złożyć oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną


Do końca czerwca 2023 r. gospodarstwa domowe, którym przysługują zwiększone limity zużycia gwarantujące ubiegłoroczne ceny energii, powinny złożyć oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Należy to zrobić u swoich sprzedawców energii.

Kto może złożyć oświadczenie?

Każdy, kto spełnia jeden z poniższych warunków:

  • prowadzi gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej i nie prowadzi innej działalności gospodarczej,
  • ma Kartę Dużej Rodziny,
  • ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • mieszka z osobą, która ma takie orzeczenie lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia,
  • działa w imieniu administracji Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • buduje dom jednorodzinny.

Wraz z oświadczeniem rolnicy muszą dostarczyć kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r., a duże rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny.

Dokumenty można składać do sprzedawcy lub sprzedawcy i dystrybutora energii, z którym jest podpisana umowa: osobiście, on-line, za pośrednictwem platformy ePuap lub listownie, wysyłając dokumenty na adres korespondencyjny.

Większość gospodarstw domowych nie musi składać żadnych dokumentów. Zgodnie z Tarczą Solidarnościową, wszystkie gospodarstwa domowe mają „zamrożone” ceny na poziomie ubiegłorocznych stawek do poziomu 2000 kWh zużywanej energii.

Możesz zwiększyć limit do:

  • 3 MWh, jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne lub masz Kartę Dużej Rodziny
  • 2,6 MWh, jeśli:
  • masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub mieszkasz z osobą, która ma takie orzeczenie,
  • mieszkasz z osobą poniżej 16 roku życia, która ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej informacji: https://bit.ly/3qEskOq

180