Dofinansowanie dla Gminy Dydnia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych  – edycja trzecia – PGR

Polski Ład

2 mln 500 tys. zł – tyle wynosi dofinansowanie dla gminy Dydnia w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych –  PGR

W ramach trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych  – edycja trzecia – PGR mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze, których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Za otrzymane środki gmina Dydnia zamierza zrealizować zadanie pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej w miejscowościach popegeerowskich, Gmina Dydnia”, zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę infrastruktury drogowej, rozbudowę oświetlenia zewnętrznego w m. Krzemienna i Niewistka, budowę otwartej strefy aktywności w m. Końskie i Temeszów.

Zadanie dofinansowano z Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 2 mln 500 tys. zł,  co stanowi 98% całkowitej wartości inwestycji. Udział własny samorządu to 51 tys. zł

275