#DoHymnu w Szkole Podstawowej w Dydni


Szkoła Podstawowa w Dyni aktywnie włączyła się w akcję patriotyczną „Do Hymnu” z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie odświętnie ubrani, godnie i z pełnym zaangażowaniem 10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości o godz. 11.11. zaśpiewali hymn narodowy. Każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom za aktywne włączenie się w tę akcję.

Ponadto formacja taneczna pod kierunkiem Kariny Markowskiej wykonała układ taneczny z wstążkami do utworu Sanah pt. “Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej”, którego tekst jest autorstwa Adama Asnyka. W jego twórczości obecna jest nuta patriotyczna, głosząca wiarę w siłę narodu i możliwość odzyskania wolności. Opracowanie choreograficzne dla zaledwie kilkuletnich dzieci do utworu patriotycznego, wykonanego we współczesnej aranżacji przez popularną młodą artystkę, przyczynia się do wzmocnienia poczucia więzi i jedności narodowej wśród uczniów, nauczycieli i całej społeczności. Uczennice wystąpiły w nowych strojach, zakupionych ze środków budżetowych gminy Dydnia.

Polskość, która jest wielką wartością, za sprawą akcji patriotycznych, towarzyszących uroczystościom w szkołach przenoszona jest na następne pokolenia. W myśl przytoczonego fragmentu aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie kanclerza Jana Zamoyskiego, gratuluję dyrekcji i nauczycielom budowania tożsamości i przywiązania do symboli narodowych, dziękuję, że swoje talenty i umiejętności prezentujecie w szerszym gronie, dziękuję „Frajdzie” za uświetnienie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości – podsumowała udział Szkoły Podstawowej w Dydni w uroczystościach patriotycznych wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń.

133