Doroczne spotkanie byłych mieszkańców Ulucza


15 i 16 czerwca odbyło się doroczne spotkanie potomków byłych mieszkańców Ulucza i Hroszówki, którzy zostali wysiedleni w 1947 r. To już 35. zjazd zorganizowany dzięki zaangażowaniu Danuty Śpiwak oraz Bogdana Cholewki – syna Jarosława – 95-letniego inicjatora spotkań. W organizację włącza się Związek Ukraińców w Polce, Koło w Sanoku, ale każdego roku do Ulucza przyjeżdżają potomkowie z najodleglejszych terenów Polski a także z zagranicy.  15 czerwca przy kaplicy św. Jana Chrzciciela w Hroszówce proboszcz parafii prawosławnej w Sanoku i Morochowie odmówił modlitwę  zwaną molebden za byłych mieszkańców Hroszowki. Następnie na placu rozebranej cerkwi św. Mikołaja w Uluczu proboszcz parafii greckokatolickiej w Hłomczy odprawił żałobne nabożeństwo Panachydę, w którym udział wzięli wójt gminy Dydnia Bożena Chorążak oraz radny sejmiku województwa podkarpackiego Adam Śnieżek.
16 czerwca w niedzielę, w uroczystej Liturgii Greckokatolickiej w cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na górze Dubnik udział wziął były wójt gminy Dydnia Jerzy F. Adamski.

Jak przyznają uczestnicy, każde spotkanie i odwiedziny tego miejsca wywołuje u nich ogromne wzruszenie. Dzieci i wnuki wysiedlonych przyjeżdżają do Ulucza, by poznać swoje korzenie, kulturę i ziemię, gdzie urodzili się i wychowali ich dziadkowie i pradziadkowie oraz oddać hołd pochowanym w tym miejscu. Przypominają, odtwarzają i przekazują kolejnym pokoleniom zwyczaje, tradycje i wspomnienia, tak by pamięć o ich przodkach pozostała żywa. Udział w tych wydarzeniach to dla uczestników spotkania wyraz szacunku i uznania dla dokonań i życia przodków.     

Uczestnicy zgodnie podkreślają, że dla nich największą wartością jest dbanie o spuściznę kulturalną o pamięć o przodkach, ale i budowanie zgody nie tylko na poziomie społeczności wywodzącej się z Ulucza, ale w szerszym, narodowym kontekście. Wyrażają też nadzieję, że w przyszłym roku spotkają się w tak miłej atmosferze, w nie mniejszym składzie.

Tekst w oparciu o relację Rafała Hadama, oraz Polskiego Radia Rzeszów

fot. Rafał Hadam

43