Dotacja dla Gminy Dydnia z Funduszu Sprawiedliwości

Logo fundusz

Minister Sprawiedliwości, działając, jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury naboru i przeprowadzeniu oceny 790 wniosków informuje, że 7 marca 2023 roku podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Gmina Dydnia w tegorocznym naborze otrzymała dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. “Bezpieczny mieszkaniec Gminy Dydnia” – kampania edukacyjna.

W ramach zadania Gmina Dydnia wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich zorganizuje i przeprowadzi przedsięwzięcie informacyjne, którego tematyka będzie związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości. Wydarzenie to odbędzie się podczas dożynek gminnych.

Natomiast za otrzymaną dotacje zakupimy namioty ekspresowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dydnia.

264