Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień pamięci

13 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to dzień, w którym przez symboliczne gesty, oddajemy hołd Polakom brutalnie zamordowanym w 1940 r. w Katyniu przez radzieckie NKWD. W tym roku mija 82. rocznica tych tragicznych wydarzeń.

W Gminie Dydnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej uczczono poprzez złożenie kwiatów pod pomnikami katyńskimi w Obarzymie i Dydni. W uroczystościach udział wzięli: wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, dyrektor SP w Dydni Iwona Pocałuń, wicedyrektor SP w Dydni Marta Rachwał, dyrektor SP w Obarzymie Dorota Sidor, nauczyciele i uczniowie szkół.

Zbrodnia Katyńska

W wyniku zbrodni katyńskiej zginęło co najmniej 21 768 obywateli Polski. Egzekucji ofiar dokonywano poprzez strzał w tył głowy. Zbrodnia ta posiada znamiona ludobójstwa, kwalifikowana jest jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi oraz zbrodnia komunistyczna. Zbrodnia popełniona została na mocy decyzji władz Związku Radzieckiego z dn. 5 marca 1940 roku (tzw. „decyzja katyńska”).

Przez 50 lat ZSRR nie przyznawało się do odpowiedzialności za masowy mord Polaków. W Związku Radzieckim prowadzona była szeroko zakrojona działalność propagandowa mająca na celu zatajenie faktów dotyczących zbrodni.

Ofiarami zbrodni byli przede wszystkim oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, funkcjonariusze Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej, którzy zostali pojmani jako jeńcy wojenni i uznani za „wrogów władzy sowieckiej”, a także ponad 7 tysięcy osób cywilnych i nieposiadających statusu jeńca wojennego.

Ofiary zbrodni katyńskiej został pogrzebane w masowych grobach w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni koło Kijowa. Masowe mogiły zostały odkryte w 1943 roku przez Niemców. 13 kwietnia niemieckie MSZ podało oficjalną informację o dokonanym odkryciu. W odpowiedzi 15 kwietnia 1943 r. Sowieckie Biuro Informacyjne ogłosiło, że polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych w rejonach Smoleńska, gdzie zostali pojmani i zamordowani przez „niemieckich katów faszystowskich. Propaganda ta była podtrzymywana przez władze radzieckie przez kolejne pół wieku. Oficjalnie dopiero w 1990 roku władze ZSRR przyznały, że zbrodnia katyńska była udziałem służb radzieckich.

Miejsca pamięci

W Gminie Dydnia znajdują się trzy miejsca upamiętniające tę tragiczną dla Narodu Polskiego zbrodnię. „Dęby Pamięci” Ofiar Zbrodni Katyńskiej znajdują się przy szkołach w Dydni, Obarzymie oraz Końskiem. W Dydni Dąb Pamięci poświęcony jest pamięci porucznika Bronisława Wanata, w Obarzymie pamięci aspiranta Jana Kowala oraz Józefa Dwernickiego, natomiast w Końskiem pamięci podpułkownika Adolfa Zygmunta Fiszera.

754