Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Dobrej z udziałem przedstawicieli gminy Dydnia


18 października w Szkole Podstawowej w Dobrej odbył się Dzień Papieski. Udział w nim wziął JE arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, zaproszenie na uroczystość przyjęły także wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, radna Izabela Leszczyk, sołtys Witryłowa Agnieszka Węgrzyńska a także wójt gminy Tyrawa Wołoska Teresa Brzeżawska-Juszczak. Uroczystość została zorganizowana przez społeczność szkolną z Dobrej we współpracy z Klubem Seniora w Mrzygłodzie, który wraz ze szkolnym chórem uraczył zebranych w sali gimnastycznej koncertem ulubionych pieśni Jana Pawła II.  

Niezwykłe znaczenie dla przebiegu uroczystości poświęconej życiu i działalności papieża Polaka miała wizyta arcybiskupa, który był osobistym sekretarzem Jana Pawła II oraz sekretarzem Benedykta XVI. W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla Polskiego Kościoła, za działalność na rzecz Polonii Ukraińskiej”, w 2010 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury”, zaś w 2012 r. otrzymał Złoty Dyplom Wydziału Teologii KUL „w dowód uznania za niestrudzoną pracę na rzecz odrodzenia życia religijnego w Archidiecezji Lwowskiej”.

Arcybiskup podzielił się z przybyłymi na uroczystość wspomnieniami o Janie Pawle II i procesie beatyfikacyjnym, przywołał przykłady cudownych uzdrowień za przyczyną papieża Polaka oraz przypomniał jego cenne wartości i nauki. Wspomnienie o Janie Pawle II oraz występy artystyczne dzieci i seniorów nadały uroczystości niezwykle wzruszający i podniosły nastrój. Głos zabrali również zaproszeni goście, w tym wójt Alicja Pocałuń, która serdecznie podziękowała organizatorom za zaproszenie, pogratulowała wspaniałych występów artystycznych i dokładając swoją cegiełkę do wspomnień, podzieliła się refleksjami czerpanymi z nauk Jana Pawła II.  

274