Dzień Samorządu Terytorialnego

Kwiaty

Z okazji Dnia Samorządu terytorialnego składamy serdeczne życzenia wszystkim pracownikom samorządowym oraz osobom, które przyczyniły się do budowania oraz rozwoju polskiej samorządności.

Życzymy dużo zdrowia, siły i motywacji do podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności, a także niegasnącej wiary w słuszność konstytucyjnych zasad troski o godność drugiego człowieka, poszanowania jego prawa do wolności oraz społecznej solidarności – stanowiących podstawę istnienia wolnej, demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma – Sekretarz Gminy Dydnia
Piotr Szul – Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

223