Ekopracownia – zielone serce szkoły w Niebocku – podsumowanie projektu


28 września br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. Ekopracownia – zielone serce szkoły realizowanego przez Szkołę Podstawową w  Niebocku przy współpracy z gminą Dydnia. W wydarzeniu udział wziął prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Skiba, nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Krzysztof Strzyż, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, dyrektorzy jednostek oświatowych z terenu gminy oraz społeczność szkolna Zespołu Szkół w Niebocku. Zaproszonych gości przywitała dyrektor szkoły Beata Dżoń, która opowiedziała o projekcie i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego.

Wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń korzystając z obecności prezesa WFOŚiGW, złożyła na ręce Adama Skiby podziękowania za okazywane wsparcie i wręczyła upominki. Na początku tygodnia ta właśnie instytucja obchodziła jubileusz 30-lecia swojej działalności, zaś obchody były okazją do podsumowania cennych inicjatyw, przedstawienia wizji dalszego rozwoju oraz wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom.

Alicja Pocałuń podkreśliła, że realizacja projektu Ekopracowni ma niezwykłe znaczenie nie tylko dla uczniów niebockiej szkoły, ale przede wszystkim dla przyszłości gminy Dydnia. – Nowoczesne, interaktywne pomoce edukacyjne wpierają wszechstronny rozwój, przyczyniają się też do pielęgnowania pasji, kto wie może wśród obecnych uczniów wyrosną lekarze, farmaceuci, ratownicy medyczni, których tak potrzeba starzejącemu się społeczeństwu. Za realizację tego projektu podziękowała prezesowi WFOŚiGW oraz dyrekcji, pracownikom szkoły i urzędu.

Adam Skiba był pod wrażeniem sposobu, w jaki zrealizowany został program, pogratulował opiekunom i uczniom, prezentującym program artystyczny, w którym wykazali się ogromną świadomością troski o dobro Ziemi, należnego jej szacunku, przede wszystkim wykazali się znajomością zasad segregacji odpadów. Zachęcił też obecnych dyrektorów pozostałych szkół, by korzystać z programów dotacyjnych, które ogłaszane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.  

Głos zabrał także nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Krzysztof Strzyż, który wyraził swoje uznanie dla realizacji projektu Ekopracowni w niebockiej szkole, zachęcił również wszystkich do wzięcia udziału w akcji Lasów Państwowych, które 2 i 3 października będą bezpłatnie wydawać wszystkim chętnym sadzonki drzew.

Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do sali, gdzie powstała ekopracownia. Sala lekcyjna została podczas wakacji wyremontowana i zakupiono niezbędne pomoce edukacyjne, w tym: monitor interaktywny wraz z projektorem multimedialnym, modułowe pracownie przyrodnicze, interaktywne plansze przyrodnicze, walizki ekobadacza, skały i minerały, globusy, modele ziemi i inne. Wartość projektu wyniosła ok 55 000 zł.

Jak podkreślała dyrektor szkoły, zakup pomocy dydaktycznych uatrakcyjnia prowadzanie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Dodatkowo daje możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń fizycznych, chemicznych i symulacji przyrodniczych. Pozwala rozbudzać ciekawość poznawczą uczniów, wskazywać praktyczne wykorzystanie nauk przyrodniczych w codziennym życiu. W obecnych czasach dzieci korzystają z osiągnięć technologicznych i mogą zdobywać wiedzę, oglądając programy edukacyjne, filmy przyrodnicze. Jednak to, czego doświadczą w bezpośrednich zajęciach, bardziej pobudzi ich do rozwijania zainteresowań. Szkoła staje się dla nich miejscem atrakcyjnym, które nie kojarzy się tylko z obowiązkiem, ale z czymś, co daje satysfakcję, gdzie zdobywa się wiedzę poprzez doświadczenie. Technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na szybkość uczenia się, ze względu na łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Multimedia w sposób kreatywny przekazują wiadomości, co powoduje, że uczenie się jest atrakcyjniejsze, jak również wzrasta zaangażowanie samych uczących się. Multimedia pozwalają wzbogacać kształcenie o nowe, trudno dostępne środki ilustracji zaobserwowanych obiektów procesów przyrodniczych. Motywują również do dalszej nauki. Istotne jest także to, że z odpowiednim sprzętem multimedialnym uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć szerokiej liczbie odbiorców. Zdobytą wiedzę, doświadczenie przekażą poprzez strony internetowe – social media nie tylko w społeczności szkolnej i lokalnej, ale również wojewódzkiej, czy nawet ogólnopolskiej. Kolejną nie mniej ważną rzeczą jest miejsce, w którym odbywają się zajęcia. Stworzenie ekopracowni wymagało przeprowadzenia remontu, koniecznego do przystosowania sali do prowadzenia zajęć przyrodniczych i montażu odpowiednich mebli: szaf do przechowywania pomocy, stanowisk pracy dla uczniów. Dziś uczniowie chętnie korzystają z ekopracowni w Niebocku, a przed kolejnymi szkołami na terenie gminy stoi wyzwanie, by starać się zrealizować podobne projekty.

264