Film instruktażowy dla Obywateli Ukrainy – PESEL (Навчальний фільм для громадян України – PESEL)

film

Przygotowany materiał ma stanowić pomoc dla obywateli Ukrainy w wyjaśnieniu kroków związanych z nadaniem numeru PESEL, informacji dotyczących aplikacji mObywatel oraz czym jest Profil Zaufany.

Tutorial został podzielony na trzy części.

Pierwsza z nich pokazuje kroki związane z nadaniem numeru PESEL:

 • Kto może uzyskać? 
 • Gdzie dostać numer PESEL?  
 • Co musisz przygotować? 
 • Jak dostać numer PESEL?
 • Ile będziesz czekać? 
 • Ile zapłacisz?

Druga część dotyczy Profilu Zaufanego oraz objaśnia proces jego założenia.

Trzecia część filmu dotyczy niezbędnych informacji związanych z aplikacją mObywatel i dokumentu Diia.pl przygotowaną dla obywateli Ukrainy.  

Tutorial został przygotowany w języku ukraińskim, z polskimi oraz ukraińskimi napisami.

Навчальний фільм для громадян України – PESEL

Підготовлений матеріал має допомогти громадянам України пояснити кроки, пов’язані з присвоєнням номера PESEL, інформацію про додаток mObywat та що таке Довірений профіль.

Підручник поділено на три частини.

Перший показує кроки, пов’язані з призначенням номера PESEL:

 • Хто може отримати?
 • Де отримати номер PESEL?
 • Що потрібно підготувати?
 • Як отримати номер PESEL?
 • Як довго ти будеш чекати?
 • Скільки ви заплатите?

Друга частина стосується довіреного профілю та пояснює процес його створення.
Третя частина фільму стосується необхідної інформації щодо програми mObywatel та документа Diia.pl, підготовленого для громадян України.
Підручник підготовлено українською мовою з польськими та українськими субтитрами.

642