Gmina Dydnia pod sztandarem


12 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Dydni odbyła się uroczystość przekazania sztandaru gminy Dydnia przez przewodniczącego Rady Gminy Dydnia Piotra Szula na ręce wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń. 29 września podczas odpustu parafialnego ku czci św. Michała Archanioła odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru gminy Dydnia, którego dokonał o. Andrzej Bielat OP. W podniosłej atmosferze narodowego święta niepodległości odbyła się ceremonia przekazania sztandaru gminy Dydnia. Rozpoczęła się ona przywitaniem gości przez wójt i przewodniczącego.

W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm III, VI, VIII i IX kadencji – Adam Śnieżek, gwardian Klasztoru oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej – o. Krzysztof Hura, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Niebocku – ks. prałat Andrzej Szkoła, Starosta Brzozowski – Zdzisław Szmyd, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego – Henryk Kozik, wójt gminy Tyrawa Wołoska – Teresa Brzeżawska-Juszczak, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie – Krzysztof Folta wraz z zastępcą bryg. Bogdanem Biedką i oficerem prasowym kpt. Wojciechem Sobolakiem, insp. dr Mariusz Skiba – Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie, kierownik i zastępca kierownika Posterunku Policji w Dydni – asp. sztabowy Albert Adam i asp. Konrad Knurek, radni gminy Dydnia, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Dydnia, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy w Dydni na czele z sekretarz Edytą Kuczmą, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Dydnia, sołtysi, prezesi, naczelnicy oraz druhowie OSP z terenu gminy, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, klubów sportowych, przedsiębiorcy, młodzież i dzieci z terenu gminy.

Po przywitaniu obecnych gości, przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul odczytał uchwałę nr LXXIII/518/2023 z dnia 18 maja 2023 r. ws. ustanowienia sztandaru Gminy Dydnia i zasad jego używania.

Wójt zgodnie z ceremoniałem przyjęła sztandar i przekazała go pracownikom urzędu gminy, aby nieśli go dumnie i wysoko oraz wysławiali dobre imię gminy. Tomasz Żaczek – chorąży pocztu sztandarowego, wraz z asystą: Alina Kopiczak oraz Kamilą Sokołowską-Białas zaprezentował sztandar, po czym został on wyeksponowany na honorowym miejscu.

Jesteśmy dziś świadkami wyjątkowego momentu w historii naszego samorządu. Wierzę, że ta chwila na długo pozostanie w naszej pamięci. Przekazanie sztandaru gminy to dla mnie honor, ogromny zaszczyt, jak również źródło dumy i satysfakcji. Dzisiejsza uroczystość wieńczy starania wielu osób, dzięki którym możemy dołączyć do tych wspólnot samorządowych, dla których historia i tradycja zawarte w symbolach oraz insygniach, stanowią wartość nadrzędną i są trwałym fundamentem, na którym buduje się przyszłość – podkreślała w swoim przemówieniu wójt Alicja Pocałuń.

Sztandar to symbol honoru męstwa, jedności i solidarności. Jest dowodem przywiązania do tradycji narodowych, wartości i symboli. A te wyrosły na naszej wierze chrześcijańskiej. Uobecnia je nasz patron – św. Michał Archanioł – książę aniołów, to Jemu Bóg powierza zadania, wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest stróżem Chrześcijan i pomaga odnaleźć wewnętrzne światło. Świadomość takiego orędownictwa oraz przywiązanie do wartości jest gwarantem godnej przyszłości mieszkańców gminy Dydnia. Dziś 13 sołectw skupionych jest pod jednym sztandarem – nawiązała do symboliki gminywójt.

Przyjmując ten sztandar jako najważniejszy atrybut samorządności, wyrażam swą wdzięczność za tak cenny dar. Zapewniam, ze będzie on symbolem pracy samorządowej dla dobra społeczności lokalnej – podsumowała Alicja Pocałuń.

Uroczystość została uświetniona koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą ppłk SG Leszka Mieczkowskiego.

Orkiestrze towarzyszyli soliści: Natalia Zabrzeska-Borowiec (sopran), Iwona Chruślicka (sopran) oraz Stanisław Duda (baryton). Wiersze patriotyczne czytała Iwona Pocałuń – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni.

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza jest muzycznym ambasadorem SG w kraju i za granicą. Nawiązuje tradycją do Orkiestry 1. Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu przedwojennego. W swoim repertuarze posiada muzykę organowo-instrumentalną oraz formy symfoniczne i oratoryjno-religijne. Patriotycznym repertuarem podtrzymuje tradycje narodowe oraz przedstawia z muzycznym rozmachem bogatą historię Polski. W dorobku zespołu znajdują się nagrania kilkunastu płyt CD z muzyką klasyczną, regionalną i rozrywkową.

Uczestnicy uroczystości, wysłuchali najpiękniejszych utworów patriotycznych, m.in. „Poloneza” „Modlitwy o wschodzie słońca”, „Ja to mam szczęście”, „Janosika” i wiele innych motywów z polskich filmów oraz wiązankę żołnierskich pieśni patriotycznych.

Miłym akcentem podczas koncertu było wręczenie przez dr hab. Elżbietę Przystasz prof. UJK członkom orkiestry Dyplomu Laureata w III Międzynarodowym Konkursie “Muzyczne Orły” przyznanego przez międzynarodową kapitułę w dziedzinie sztuki muzycznej w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna za wybitne osiągnięcia artystyczne naukowe i edukacyjne, w kategorii prawykonanie. Pani dyrygent wręczyła wszystkim muzykom Orkiestry pamiątkowe płyty z Oratorium Kalwaryjskim „Montefonia” i podziękowała za wieloletnią współpracę. Gwardian Klasztoru oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej – o. Krzysztof Hura przyłączył się do gratulacji i podziękował orkiestrze za uświetnianie koncertów oratoryjnych podczas Wielkich Opustów w Kalwarii Pacławskiej.

Po koncercie głos zabrali także starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, wójt Tyrawy Wołoskiej Teresa Brzeżawska-Juszczak oraz społeczny animator kultury Bogusława Krzywonos. Gratulacje i słowa uznania popłynęły w kierunku orkiestry oraz wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń.

Organizatorami uroczystości byli:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko

Szkoła Muzyczna w Dydni,

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni

Zespół Szkół w Niebocku

Gmina Dydnia

„Koncert polskiej muzyki patriotycznej” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza odbył się w ramach cyklu przedsięwzięć artystycznych pn. „Spektakl muzyczno-taneczny dla dzieci młodzieży z terenu Gminy Dydnia”. Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ostatni „Koncert muzyki współczesnej” w wykonaniu Podkarpackiej Orkiestry Kameralnej w ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się 26 listopada o godz. 15.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Dydni. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w nim.

fot. Grzegorz Cipora

417