Gmina Dydnia z dofinansowaniem w ramach projektu Granty PPGR

Granty PPGR

Gmina Dydnia znalazła się na liście jednostek samorządowych, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach projektu Granty PPGR. Przyznana kwota dofinansowania po weryfikacji wynosi 317 000 zł, czyli 100% wnioskowanej kwoty.

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin określano jako iloczyn ilości dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera, która uległa zmianie na etapie weryfikacji wniosków i wynosi tj. 2 500 zł za komputer stacjonarny oraz laptop i 1000 zł za tablet.

Dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Alokacja środków na projekt „Granty – PPGR” wynosi ponad 586 366 068 mln zł.

Więcej informacji www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

660