Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Grabówka

Grabówka leży w południowo-zachodniej części gminy Dydnia. Jej powierzchnia wynosi 7,23 km2, natomiast liczba mieszkańców to 554. Sołtysem wsi jest Maciej Kopiczak.

W Grabówce funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której prezesem jest Adam Kopiczak, natomiast naczelnikiem Maciej Rachwał. W miejscowości działa również Koło Gospodyń Wiejskich.

Placówki oświaty

  • Szkoła Podstawowa w Grabówce

Sport

  • Klub piłki nożnej ULKS „Grabowianka” Grabówka

Parafie

  • Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – proboszcz ks. Józef Watras

Zarys historii

W oparciu o dostępne źródła  należy przypuszczać, że w XV w. osada jeszcze nie istniała. Dopiero w zapisie z 1542 r. jest wzmianka o “polu łazie świeżo wykarczowanym”.  Grabówka w rejestrze z 1552 r. występuje pod nazwą Wolla Grabownicza, a w nieco późniejszym pod nazwą Grabowniczka i określona jest powierzchnią 2 łanów. Należy przypuszczać, że jej obszar w XIV i XV w. stanowił integralną część istniejącej już wówczas Grabownicy. Obecna nazwa miejscowości: Grabówka wymieniona jest po raz pierwszy w zapisce sądowej z 1654 r.

Grabówka od samego początku należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabownicy Starzeńskiej, gdzie na początku XX w. wybudowano nowy murowany kościół. Natomiast starą, drewnianą świątynię, wzniesioną w latach 1624-31 przez Hieronima Nagórskiego, przeniesiono do Grabówki. Translokacja nastąpiła w 1921 r., po czym kościół poświęcono pod nowym wezwaniem – Nawiedzenia Matki Boskiej. Jednonawowy kościół stał się ośrodkiem erygowanej w 1946 r. parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Kościół uległ częściowej przebudowie i rozbudowie oraz wykonano nową polichromię. W Grabownicy Starzyńskiej pozostało jego wyposażenie ruchome, z wyjątkiem organów. W nocy z 18 na 19 kwietnia 2007 r. wybuchł pożar, który poważnie uszkodził świątynię. Planowanej odbudowy ostatecznie zaniechano. Był to budynek jednonawowy, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, z prostokątnym prezbiterium. Na chórze znajdował się XVIII-wieczny prospekt organowy. Dachy (osobne dla korpusu świątyni i prezbiterium) miały konstrukcję dwuspadową, były pokryte blachą i zwieńczone oktagonalną wieżyczką z latarnią. Ściany pokryto szalunkiem z desek. Wyposażenie pochodziło z XVII-XIX stulecia, a do najcenniejszych przedmiotów należała belka tęczowa z siedemnastowiecznym krucyfiksem oraz figurami Matki Boskiej i św. Jana z XIX wieku. Na plebanii znajdowały się 3 ikony, pochodzące z cerkwi św. Mikołaja w Grabówce.

Trwałym śladem zamieszkiwania Grabówki przez ludność ukraińską jest opuszczona cerkiew p.w. św. Mikołaja wraz z dzwonnicą. Zbudowana w 1864 r., w miejscu starszej świątyni z roku 1789. Po roku 1947 opuszczona niszczeje i porasta krzewami.

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dydnia na lata 2021-2024

https://dydnia.bip.gov.pl/uchwaly/uchwaly-sesja-xxxvi-2021-22-04-2021-r.html

Skip to content