Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Hroszówka

Miejscowość położona nad prawym brzegiem Sanu, między Jabłonicą Ruską a Uluczem. W sanockich aktach grodzkich i ziemskich pierwsza wzmianka na jej temat pochodzi z 1442 r. i występuje pod nazwą Gruschowka. Nazwa wsi, mająca ruską etymologię (od słowa oznaczającego gruszę) była zapisywana różnie na przestrzeni stuleci: Gruszowka (1515), Hruszówka (1524, 1589), Ruszowka sive Gruszowka (1665), Chroszuwka(1785), Hruszówka albo Hroszówka (1882).

Hroszówka należała do dóbr królewskich. W latach 1442-43 była oddana w zastaw Janowi i Elżbiecie Swinarskim. W tym czasie mieszkaniec wsi, niejaki Semon, sprawował funkcję podwójciego. W następnych latach Hroszówka jako królewszczyzna była w użytkowaniu szlachcica Mikołaja Burzyńskiego i jego syna Jakuba. Występująca w zapisie z 1456 r. nazwa Gruszówka Wola świadczy o postępującym w okolicy wsi osadnictwie. W połowie XVI w. Hroszówka znajdowała się w posiadaniu Elżbiety, córki krajczego koronnego Jana Tarły ze Szczekarzowic. W 1530 r. odnotowano istnienie parafii prawosławnej. W XIX w. wieś tę zakupiła rodzina Tergonde. Pod koniec tego stulecia mieszkało tu około 350 osób. Po II wojnie światowej wieś opustoszała. Dziś istnieje już tylko na mapie. Obecnie o istnieniu wsi w tym miejscu świadczy odnowiona przez społeczność ukraińską kaplica św. Jana oraz tablica drogowa z nazwą Hroszówka.

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dydnia na lata 2021-2024

https://dydnia.bip.gov.pl/uchwaly/uchwaly-sesja-xxxvi-2021-22-04-2021-r.html

Skip to content