Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Jabłonica Ruska

Jabłonica Ruska leży w północno-wschodniej części gminy Dydnia. Jej powierzchnia wynosi 5,16 km2, natomiast liczba mieszkańców to 3. Miejscowość należy do sołectwa Krzemienna.

Zarys historii

Osada istniała już pod koniec XIV w. Książę Władysław Opolczyk w akcie wydanym w Sanoku 31 maja 1373 r. nadał Jabłonicę szlachcicowi Przemysławowi, synowi Fala z ziemi łęczyckiej. W poł. XV w. Jabłonica była własnością Jana Tarnawy (wraz z Porażem, Zagórzem, Osławą, Łukowem, Serednem Wielkim, Płonną i częścią Wielopola). Nazwa wsi pod koniec XIV w. w źródłach występuje w postaci: Iablonicza (1397) i Iablonycza (1435). W aktach Archiwum Kurii Metropolitarnej w Przemyślu z 1637 r. mamy dzisiejszą formę: Jabłonica. Przymiotnik: Ruska w nazwie wsi w dokumentach pojawia się po raz pierwszy w 1785 r. (być może w odróżnieniu od Jabłonicy Polskiej pod Haczowem).

W 1507 r. we wsi istniała parafia prawosławna. Z początkiem XIX stulecia Jabłonica Ruska była własnością Anny Bogusz, a następnie Domicelli Sartyni.

W 1936 r. Jabłonica była dużą nadsańską wsią. Mieszkało tu aż 760 osób, w tym 665 grekokatolików. Przed 1939 r. była siedzibą parafii greckokatolickiej. Drewniana cerkiew p.w. św. Kosmy i św. Damiana z 1691 r. uległa zniszczeniu niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Po wysiedleniu Rusinów wieś opustoszała.

Obecnie wieś leżąca na prawym brzegu Sanu jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Dodatkową atrakcją jest przeprawa promowa przez San. Prom w miejscowości Krzemienna łączy Jabłonicę z lewobrzeżną częścią gminy.

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dydnia na lata 2021-2024

https://dydnia.bip.gov.pl/uchwaly/uchwaly-sesja-xxxvi-2021-22-04-2021-r.html

Skip to content