Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Krzemienna

Krzemienna leży w centralnej części gminy Dydnia. Jej powierzchnia wynosi 5,82 km2, natomiast liczba mieszkańców to 403. Sołtysem wsi jest Andrzej Kot.

W Krzemiennej funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której prezesem jest Czesław Serafin, natomiast naczelnikiem Dariusz Chorążak. W miejscowości działa również Koło Gospodyń Wiejskich.

Parafia

  • Kościół filialny pw. NMP Królowej Polski w Krzemiennej – parafia pw. Św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni

Zarys historii

Wieś położona na rozwidleniu dróg do Brzozowa, do Dynowa i Końskiego. Dzięki przeprawie promowej można się dostać na prawobrzeżną, atrakcyjną turystycznie część Sanu: do Jabłonicy Ruskiej i dalej do Ulucza.

W połowie XV w. na pewno istniała tutaj osada. W 1455 r. w źródłach wymieniany jest „Syenko Trzihubka de Krzemyona”. Zasiedlanie miejscowości rozpoczęto za sprawą kmieci z Dydni i Temeszowa. Wspomniany Syenko pochodził z Dydni. Krzemienna była lokowana na prawie niemieckim. Nazwa osady wskazuje na związek z bogactwem naturalnym tego terenu – krzemieniem. Pod koniec XVIII w. wieś liczyła ok. 45 zagród, a w sto lat później ok. 70.

Centrum miejscowości zajmuje XIX-wieczny dwór, własność Bobczyńskich i Dydyńskich. Przy dworze park i stawy oraz wysadzana ozdobnymi drzewami aleja. Nieco dalej stoi drewniana świątynia. Wybudowano ją w 1867 r. w miejsce wcześniejszej XVII-wiecznej, jako filialną (parafia Jabłonica Ruska) cerkiew greckokatolicką p.w. Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni.

W latach 1880-86 mieszkańcy wsi przeszli na obrządek łaciński, a cerkiew zamknięto. W 1936 r. wszyscy mieszkańcy byli już wyznania rzymskokatolickiego. W późniejszych czasach świątynię zamieniono na kościół rzymskokatolicki. Krzemienna jest znana z uwagi na dogodne warunki do wędkowania. Stawy rybne ciągną się w stronę Temeszowa. W ostatnim okresie rozwija się ruch turystyczny na sztucznych stawach.

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dydnia na lata 2021-2024

https://dydnia.bip.gov.pl/uchwaly/uchwaly-sesja-xxxvi-2021-22-04-2021-r.html

Skip to content