Gminne Święto Strażaka w Temeszowie

Dzień Strażaka

3 maja br. podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka, miało miejsce uroczyste poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Peugeot Boxer przekazanego Ochotniczej Straży Pożarnej w Temeszowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Temeszowie, której przewodniczył ks. Jan Dąbal – proboszcz parafii Dydnia.

Po mszy świętej nastąpił paradny przemarsz pododdziałów z orkiestrą dętą, pocztami sztandarowymi i gośćmi zaproszonymi na plac przed kościołem.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości druha Romana Janowicza prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie druhowi Mariuszowi Bieńczakowi. Następnie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono na maszt flagę państwową. W dalszej części Alicja Pocałuń wójt gminy Dydnia powitała zaproszonych gości. Naczelnik OSP Temeszów druh Marian Drobot przedstawił rys historyczny miejscowej OSP, natomiast druh Andrzej Kłyż dane techniczne nowego pojazdu.

Kulminacją apelu było uroczyste poświęcenie i przekazanie lekkiego samochodu Peugeot Boxer na wyposażenie miejscowej jednostce.

Ks Jan Dąbal,  poświęcił także nowy garaż oraz kapliczkę św. Floriana ufundowaną przez druha Ryszarda Milczanowskiego.

Uroczysty apel zakończył się wysłuchaniem hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana” oraz  odprowadzeniem przez dowódcę pocztów sztandarowych.

Po apelu zaproszeni goście i wszyscy zebrani w Domu Strażaka wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej Gminy Dydnia pod batutą Zygmunta Podulki, któremu z okazji imienin odśpiewano „100 lat”.

Strażakom i mieszkańcom wsi serdeczne życzenia złożyli: Adam Śnieżek  poseł na Sejm RP,  Zdzisław Szmyd starosta brzozowski, Jacek Adamski wicestarosta brzozowski, który w imieniu dra Piotra Uruskiego posła na Sejm RP przekazał życzenia strażakom z Temeszowa i gminy, st. bryg. Krzysztof Folta komendant powiatowy PSP w Brzozowie, dh Mariusz Bieńczak prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie oraz Alicja Pocałuń wójt gminy Dydnia. Na zakończenie uroczystości druh Andrzej Kłyż podziękował wszystkim, którzy wspierali i nadal wspierają działania miejscowej OSP i wręczył okolicznościowe upominki oraz kwiaty. Słowa uznania należą się strażakom z Temeszowa, paniom z KGW Temeszów, żonom strażaków oraz pracownikom  GOK w Dydni  za organizację  uroczystości.

860