„Gotowi do pracy!”

gotowi

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Gotowi do pracy!”. Projekt jest kierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wieku 30 lat i więcej z niskimi kwalifikacjami, z terenu województwa podkarpackiego.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
– Opracowanie / aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
– Aktywizacja zawodowa i społeczna
– Szkolenia zawodowe: kwalifikacyjne i kompetencyjne
– 5. miesięczne staże zawodowe
– Pośrednictwo pracy

Projekt jest realizowany przez Artes PS sp. z o.o. (ul. Boya Żeleńskiego 23, 35-101 Rzeszów) w partnerstwie z POLBI sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa).

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN, W TYM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
!

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji na stronie https://gotowidopracy.pl/

398