Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dydnia w 2024 roku

Harmonogram odpadów 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dydnia na rok 2024, obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dostępny w zakładce “Dla mieszkańca > Gospodarka komunalna > Odpady komunalne”

611