Harmonogram zebrań wiejskich w 2024 r. dotyczących wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Aktualizacja.


29 czerwca, godz. 16.00, Szkoła Podstawowa w Wydrnej
4 lipca, godz. 18.00, Dom Strażaka w Temeszowie
5 lipca, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa w Niewistce
19 lipca, godz. 18.00, Dom Strażaka w Grabówce
29 lipca, godz. 16.00, Dom Ludowy w Uluczu
30 lipca, godz. 16.30, Wiejski Dom Kultury w Końskiem
30 lipca, godz. 18.45, Dom Ludowy w Witryłowie
11 sierpnia, godz. 12.00, Dom Ludowy w Jabłonce
25 sierpnia, godz. 11.45, Dom Strażaka w Niebocku
29 sierpnia, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa w Obarzymie
1 września, godz. 9.00, Szkoła Podstawowa w Dydni
3 września, godz. 18.00, Dom Ludowy w Krzemiennej
8 września, godz. 10.30, Dom Ludowy w Krzywem

363