I przetarg na sprzedaż nieruchomości – Witryłów 742.74 – wyniki

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

informuje, że:

W dniu 07.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Witryłów, oznaczonej jako działka nr 742/74 o pow. 0,0304 ha, obj. KS1B/00019552/4 (cena wywoławcza 5300,00 zł brutto). W wyznaczonym terminie wpłacone zostało 1 wadium.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomość została sprzedana na rzecz Pana Tomasza Sowy za kwotę 5360,00 zł brutto.

W/w informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni od 15.12.2021 r. do 22.12.2021 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

254