Informacja

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Starostwo Powiatowe w Brzozowie poinformowało tut. urząd, że zostały zakończone prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Krzemienna i Krzywe, gmina Dydnia.

Projekty operatów opisowo – kartograficznych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków wyżej wymienionych obrębów stały się operatami ewidencji gruntów i budynków i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 14 czerwca 2021 r., poz. 2136 – 2140.

442