Informacja

NSP

Wójt Gminy Dydnia – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w dniu 18.07.2021 r. w Domu Ludowym w Niebocku (pomieszczenie po sklepie przemysłowym) będzie możliwość dokonania spisu powszechnego.

Dyżur pełniony będzie w godzinach od 13.00 do 16.00 przez rachmistrza spisowego. 

Potrzebne są numery pesel wszystkich domowników.  

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Alicja Pocałuń

285