Informacja

herb

Starostwo Powiatowe w Brzozowie poinformowało tut. urząd, że zostały zakończone prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Obarzym i Wydrna, gmina Dydnia.

Projekty operatów opisowo – kartograficznych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków wyżej wymienionych obrębów stały się operatami ewidencji gruntów i budynków i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 08 lipca 2021 r., poz. 2490 – 2491.

217