INFORMACJA

NSP

Wójt Gminy Dydnia – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że podczas imprezy plenerowej „Grabowiańskie Święto Fajki” będzie działał punkt spisowy.

Spisu można dokonać na stadionie sportowym w Grabówce (budynek szatni)  W dniu 25.07.2021 r. w godzinach od 15.00 – 18.00.

Potrzebne są numery pesel wszystkich domowników.  

                                                             Gminny Komisarz Spisowy

                                                                  /-/ Alicja Pocałuń

321