INFORMACJA Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni informuje, że w dniach od  17.10.2022 do 19.10.2022 roku będzie wydawana żywność dla osób, rodzin, które ubiegały się o skierowanie do otrzymania pomocy w formie żywności w miesiącu maju 2022.

Żywność wydawana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

Harmonogram odbioru żywności:

17  październik  2022 Dydnia, Temeszów, Ulucz,Krzemienna

18 październik  2022 Niebocko, Grabówka,Krzywe, Niewistka

19 październik  2022 Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Końskie,Witryłów

Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas  w godz. od 9:30  do 12:30

Kierownik

 Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

Gabriela Wójtowicz

350