Informacja Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni informuje, że w dniach od  04.07.2022 do 06.07.2022 roku będzie wydawana żywność dla osób, rodzin, które ubiegały się o skierowanie do otrzymania pomocy w formie żywności w miesiącu maju 2022.

Żywność wydawana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

Harmonogram odbioru żywności:

04 lipiec 2022 Dydnia, Temeszów, Ulucz,Krzemienna

05 lipiec 2022 Niebocko, Grabówka,Krzywe, Niewistka

06 lipiec 2022 Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Końskie,Witryłów

Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas w godz. od 7:30 do 10:00

 Proszę zabrać ze sobą skierowanie otrzymane z GOPS w Dydni.

Kierownik

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

Gabriela Wójtowicz

1059