Informacja Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w dniach od 9 do 12 maja 2022 roku w godz. 9:00 do 14:00 będą wydawane skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

 Skierowania będą uprawniać do późniejszego odbioru żywności.

Warunkiem wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania jest przedstawienie dochodów netto za ostatni miesiąc

Dla osób pracujących druk zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Dydnia: gminadydnia.pl lub GOPS w Dydni : gops-dydnia.pl.

Termin dystrybucji żywności zostanie podany w późniejszym terminie na stronach internetowych Urzędu Gminy w Dydni oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza:

* 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

* 1 320,00 zł  w przypadku osoby w rodzinie

Z pomoc żywnościowej mogą skorzystać także obywatele Ukrainy przebywający na terenie naszej Gminy.

Kierownik

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

Gabriela Wójtowicz

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w dniach od 9 do 12 maja 2022 roku w godz. 9:00 do 14:00 będą wydawane skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

 Skierowania będą uprawniać do późniejszego odbioru żywności.

Warunkiem wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania jest przedstawienie dochodów netto za ostatni miesiąc

Dla osób pracujących druk zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Dydnia: gminadydnia.pl lub GOPS w Dydni : gops-dydnia.pl.

Termin dystrybucji żywności zostanie podany w późniejszym terminie na stronach internetowych Urzędu Gminy w Dydni oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza:

* 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

* 1 320,00 zł  w przypadku osoby w rodzinie

Z pomoc żywnościowej mogą skorzystać także obywatele Ukrainy przebywający na terenie naszej Gminy.

Kierownik

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

Gabriela Wójtowicz

453