Informacja dla mieszkańców miejscowości Krzemienna

Uwaga

Urząd Gminy w Dydni informuje mieszkańców miejscowości Krzemienna w związku z odmową roznoszenia nakazów przez Sołtysa, że nakazy podatkowe na  2022 rok doręczone będą przez pracownika Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Operatora Pocztowego.

1016