Informacja dla osób, które otrzymały komputery w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Granty PGR

Informacja dla osób, które otrzymały komputery w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EUdziałania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego oraz zawartymi umowami prosimy o złożenie Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu – treść oświadczenia w załączeniu.

Oświadczenie należy złożyć w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy Dydnia – Zespół Obsługi Szkół pok. 202

Termin składania oświadczeń od 17 kwietnia do 21 kwietnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Dydnia.

454