Informacja dot. składania w 2022 r. wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

informacja

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022r. poz. 2117) termin na składanie w 2022 roku wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, poprzez aplikację publiczną:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza
został wydłużony do 31 października 2022 roku.
Ponadto wspomniane wyżej rozporządzenie umożliwia jednocześnie uzyskanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód powstałych w 2022 roku suszy gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Wnioski należy złożyć do dnia 15 listopada 2022 roku na formularzu opracowanym przez ARiMR do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.
Więcej na temat udzielania pomocy można uzyskać na stronie ARiMR
https://www.gov.pl/web/armir/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2


305