Informacja dotycząca pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

pomoc ukrainie

Ewidencja pobytu

Ewidencją pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie Gminy Dydnia zajmuje się gminny zespół ds. zarządzania kryzysowego. Informacji na ten temat udziela kierownik RGGNiSO Stanisław Pytlowany, tel. 13 430 81 23.

Edukacja

Dzieci w wieku szkolnym należy zapisać do szkół lub przedszkoli. Informacji na ten temat udziela kierownik Zespołu Obsługi Szkół Jolanta Bieda tel. 13 430 81 31.

Pomoc rzeczowa

Niezbędna pomoc rzeczowa dla uchodźców przebywających na terenie Gminy Dydnia udzielana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Informacji na ten temat udziela kierownik GOPS w Dydni Teresa Szelest, tel. 13 430 81 34.

Zajęcia integracyjne dla dzieci z Ukrainy

Organizacją zajęć integracyjnych dla dzieci z Ukrainy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Dydni. Informacji na ten temat udziela dyrektor GOKBPiW w Dydni Rafał Czopor, tel. 13 430 30 36.

Działania pomocowe dla uchodźców podejmowane na terenie Gminy Dydnia koordynuje Wójt Gminy Dydnia.

360