Informacja o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Dodatek węglowy

Gmina Dydnia, pomimo złożenia zapotrzebowania na obsługę i wypłatę dodatku węglowego nie otrzymała do chwili obecnej środków.
Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu ww. środków finansowych, nie później niż do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Informacje zawarte w przedłożonych wnioskach wymagają niejednokrotnie szczegółowej weryfikacji, wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

W załączeniu informacja o zmianach w ustawie o dodatku węglowym.

837