Informacja o składaniu deklaracji dotyczących źródeł ciepła – termin mija 30.06.2022 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,
Właściciele i Zarządcy ogrzewanych budynków i obiektów!

Przypominamy, iż zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 438) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  od dnia 1 lipca 2021 roku na każdego z Państwa – Właściciela ogrzewanego budynku, został nałożony obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklaracje należy składać odpowiednio w nieprzekraczalnych terminach:

– 12 miesięcy w przypadku „starych źródeł ciepła lub spalania paliw” – deklaracje składamy     do 30.06.2022 roku

14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

746