Informacja wójta o wystąpieniu warunków niekorzystnych

informacja

Wójt Gminy Dydnia informuje, że na terenie gminy Dydnia w dniu 19 lipca 2023 r.  wystąpiły niekorzystne  zjawiska atmosferyczne, które spowodowały szkody w gospodarstwach rolnych.

Wnioski o  szacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy w Dydni i stronie internetowej Gminy Dydnia. Wypełnione wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy.

Na pierwszej stronie wniosku należy podać nr identyfikacyjny producenta rolnego – zgodnie z wnioskiem złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatność obszarową.

Całkowita  powierzchnia gospodarstwa i powierzchnia działki powinna być również zgodna z wnioskiem o płatności obszarowe.

W załączeniu wzór wniosku:

208